Etiket Arşivi: osmanli

Gazi Süleyman Paşa’nın Fetihleri

  Şehzade Süleyman Paşa, Rumeli’ye geçmeyi kararlaştırdığı vakit, adeti olduğu şekilde duası makbul olanlardan yardım dileğinde bulunmuştu. Manevi durakların başındakilerden Mevlana Celaleddin Rumi’nin halifelerinden birisi tam hareket esnasında yanlarına geldi. Şehzade ile görüşüp ona bir Mevlevi külahı hediye edip hayır duada bulundu. Selametle Rumeli’ne ayak basıp kaleler fethine başlayan şehzade bu başlığı güzel kokularla bezeyip süsledi. Ayrıca ona benzer altın ... Devamını Oku »

Alaaddin Paşa’nın Tavsiyeleri

Bizdedir fakr ü fena şahım mülk ü makam, mal sende Beka yoktur bu dünyada, gece gündüz istesek de.   Saltanatı kardeşi Orhan Bey’e bırakan ve bir kenara çekilmeyi uygun bulan olgun, bilgili, uzak görüşlü, ince ve nükteli sözleriyle, tatlı dilli Alaaddin Paşa, İzmit’in fethini kutlamak üzere payitahta geldi. Himmeti yüce padişaha saygı ve bağlılığını arz ettikten sonra gönlünden geçenleri bir ... Devamını Oku »

İlk Aşk

Osman büyüyüp gelişmiş kara-yağız bir delikanlı olmuştur. Saçları ve kaşları simsiyah olduğu için Kara Osman demektedirler ona. Ertuğrul Gazi seferlerde onu da yanında götürmektedir artık. Fırsat bulbukça da şeyhi Edebalı’nın sohbetlerine ve derslerine devam etmektedir. Ancak son zamanlarda Osman’ı ince bir düşünce sarmıştır. Dalgındır ve bazen saatlerce atıyla gezmektedir. Şeyhin kızı Malhum Hatun’dur bu düşüncenin sebebi. Malhum Hatun ahlak ve ... Devamını Oku »

İlk Fetihler

Kuşandı din kılıcın bele Osman Ki ede İslam’ı izhar Osman Açıldı İslam’a hizmet kapısı O kapının miftahı oldu Osman Çünkü küfür zulmeti Rum’u tutmuştu Diler ki alemi nur ede Osman Muhammed ümmetinin serveridir Kavuşsun nusret-i Rahman’a Osman Osman Bey aşiretinin başına geçtiğinde babasının siyasetini devam ettirdi. O, komşu Bizans tekfurlarıyla iyi geçinmeye gayret gösteriyordu. Yazın yaylaya çıkacaklarında yine eskisi gibi ... Devamını Oku »

Dergah Kültürü

Ertuğrul Gazi, oğlu Osman’ın en iyi bir şekilde yetişmesi için gayret sarf etmekte, bütün imkanlarını seferber etmekteydi. Osman’ın ilim, ahlak, edep, kuvvet ve cesaret bakımından en yüksek seviyeye ulaşması Ertuğrul Bey’in biricik arzusuydu. Bu maksatla Akça Koca, Konur Alp, Abdurrahman Gazi ve Tuğrul Alp gibi silah ve savaş ustalarını görevlendirdi. Bunlar gündüz gece Osman’a ata binmeyi, ok atmayı, kılıç kullanmayı, ... Devamını Oku »

Osman Gazi

Rahmetli Prof. Erol Güngör’ün deyimiyle “Bizim medeniyet eserlerimizin ve kültür kıymetlerimizin adeta imbikten geçmiş, numunelerini vermiş ve yapıcı gücümüzün en yüksel sembolü haline gelmiş Osmanlı Devleti’nin başarısındaki sır”, bugün dahi tam olarak çözülememektedir. Zira yetmiş iki millete kendini sevdirmek ve onları yüz yıllarca huzur ve refah içerisinde idare etmek öyle kılıçla, topla, tüfekle, akça ile olacak işler değildi. Peki nasıl ... Devamını Oku »