Etiket Arşivi: Orhan Gazi

Orhan Gazi’nin Şahsiyeti

  1281 yılında doğan Orhan Gazi’nin babası Osman Gazi, annesi Bala Hatun’dur. 1326’da saltanata geçmiş 37 yıl saltanat sürmüştür. Bursa’da Tophane semtinde babasının türbesinin yanında kendisi için yaptırdığı türbede medfundur. Süleyman, Murad, İbrahim, Halil ve Kasım adlarında beş oğlu olmuştur. Bunlardan Kasım ve Süleyman babalarının sağlığında vefat etmiştir. Orhan Gazi uzuna yakın orta boylu, yakışıklı, tatlı mavi gözlü, kumral sakallı, ... Devamını Oku »

Oğul! Biz yolun sonuna geldik

  Oğlu Murad Bey’in Rumeli’de akıncı beylerinin başına geçerek duruma hakim olması ve 1361’de Edirne’yi fethi Orhan Gazi’yi ruhen rahatlandırdı. Nice yılların verdiği sıkıntı ve üzüntünün baskısıyla bunalan bedeni ise günden güne kuvvetten düşüyordu. Son demlerinin yaklaştığını hissediyordu. Gözünün nuru, salatnatın direği Murad’ını bir kez daha huzuruna çağırdı. Murad Han, din yolunda dövüşenlerin sultanı, sevgili babasını ziyaret için acele Bursa’ya ... Devamını Oku »

İncitme Gel Dervişleri

  Orhan Gazi girdiği illerde; garipleri, dervişleri arar sorardı. Devletin manevi liderlerinden Geyikli Baba ile arasında geçen bir hadise onun, devrindeki alim ve şeyhlere olan saygı ve sadakatini göstermesi açısından mühimdir. Nitekim İnegöl yöresinde, Keşiş dağı aralığında hayli derviş bulunduğunu işitti. Oradaki baba dostu Turgut Alp’e haber saldı. Turgut Alp ihtiyarlamıştı. Bir adam yolladı. Adam dedi ki: ‘’Turgut Alp’in selamı ... Devamını Oku »

Alaaddin Paşa’nın Tavsiyeleri

Bizdedir fakr ü fena şahım mülk ü makam, mal sende Beka yoktur bu dünyada, gece gündüz istesek de.   Saltanatı kardeşi Orhan Bey’e bırakan ve bir kenara çekilmeyi uygun bulan olgun, bilgili, uzak görüşlü, ince ve nükteli sözleriyle, tatlı dilli Alaaddin Paşa, İzmit’in fethini kutlamak üzere payitahta geldi. Himmeti yüce padişaha saygı ve bağlılığını arz ettikten sonra gönlünden geçenleri bir ... Devamını Oku »

Cihat Kolları

Osman Bey, Gazi Mihal de yanında olduğu halde 1313 yılında Lefke(Osmaneli), Mekece, Akhisar, Geyve ve Löbüce(Leblebici) kalelerini zaptetti. Bu fetihler sırasında Osmanlı topraklarının güney kısımları Çavdarlı aşiretinin tehdidine maruz kaldı. Osman Gazi derhal oğlu Orhan Bey’i yanında silah arkadaşlarından Saltuk Alp ile Mihal Gazi olduğu halde Çavdarların üzerine gönderdi. Orhan Bey bu iki tecrübeli komutanın yardımıyla Karacahisar’ı yağma ve tahrip ... Devamını Oku »