Osmanlı Tarihi

İlk Aşk

Osman büyüyüp gelişmiş kara-yağız bir delikanlı olmuştur. Saçları ve kaşları simsiyah olduğu için Kara Osman demektedirler ona. Ertuğrul Gazi seferlerde onu da yanında götürmektedir artık. Fırsat bulbukça da şeyhi Edebalı’nın sohbetlerine ve derslerine devam etmektedir. Ancak son zamanlarda Osman’ı ince bir düşünce sarmıştır. Dalgındır ve bazen saatlerce atıyla gezmektedir. Şeyhin kızı Malhum Hatun’dur bu düşüncenin sebebi. Malhum Hatun ahlak ve ... Devamını Oku »

Cihat Kolları

Osman Bey, Gazi Mihal de yanında olduğu halde 1313 yılında Lefke(Osmaneli), Mekece, Akhisar, Geyve ve Löbüce(Leblebici) kalelerini zaptetti. Bu fetihler sırasında Osmanlı topraklarının güney kısımları Çavdarlı aşiretinin tehdidine maruz kaldı. Osman Gazi derhal oğlu Orhan Bey’i yanında silah arkadaşlarından Saltuk Alp ile Mihal Gazi olduğu halde Çavdarların üzerine gönderdi. Orhan Bey bu iki tecrübeli komutanın yardımıyla Karacahisar’ı yağma ve tahrip ... Devamını Oku »

Osman Gazi’nin kişiliği.

Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Bey, annesi ise Hayme Hatun’dur. 1258 yılında Söğüt’te doğdu . 1281 yılında 23 yaşında iken aşiretin başına geçti.Kısa sürede gerçekleştirdiği fetihlerle aşiretin başına geçti. Kısa sürede gerçekleştirdiği fetihlerle aşiretini beyliğe çevirdi. Kırk beş yıl hüküm sürdü. Bursa’nın fethi sırasında vefat ederek burada Gümüşlü Kümbet denilen yere defnedildi. Orhan Bey’den başka Alaaddin, Ali, Pazarlu, Çoban, Melik ve ... Devamını Oku »

İlk Fetihler

Kuşandı din kılıcın bele Osman Ki ede İslam’ı izhar Osman Açıldı İslam’a hizmet kapısı O kapının miftahı oldu Osman Çünkü küfür zulmeti Rum’u tutmuştu Diler ki alemi nur ede Osman Muhammed ümmetinin serveridir Kavuşsun nusret-i Rahman’a Osman Osman Bey aşiretinin başına geçtiğinde babasının siyasetini devam ettirdi. O, komşu Bizans tekfurlarıyla iyi geçinmeye gayret gösteriyordu. Yazın yaylaya çıkacaklarında yine eskisi gibi ... Devamını Oku »

Dergah Kültürü

Ertuğrul Gazi, oğlu Osman’ın en iyi bir şekilde yetişmesi için gayret sarf etmekte, bütün imkanlarını seferber etmekteydi. Osman’ın ilim, ahlak, edep, kuvvet ve cesaret bakımından en yüksek seviyeye ulaşması Ertuğrul Bey’in biricik arzusuydu. Bu maksatla Akça Koca, Konur Alp, Abdurrahman Gazi ve Tuğrul Alp gibi silah ve savaş ustalarını görevlendirdi. Bunlar gündüz gece Osman’a ata binmeyi, ok atmayı, kılıç kullanmayı, ... Devamını Oku »

Kayı boyu ve Osmanlı ailesi

Osmanlı ailesinin tarihi kayıtlara, etnik incelemelere, geleneklere ve mevcut damgalarına göre Oğuzların sağ kolu olan Günhan kolunun Kayı boyundan geldikleri kabul edilmektedir. Oğuz boylarının listesini veren Reşideddin ve Yazıcıoğlu Kayı’yı birinci sırada, Kaşgarlı Mahmut ise ikinci sırada göstermektedir. Bu durum Kayının siyasi ve ictimai mevkii itibariyle Oğuzların en mühim ve en asil boyu sayıldığını gösterir. Kayının manası, muhkem, kuvvet ve ... Devamını Oku »

Osman Gazi

Rahmetli Prof. Erol Güngör’ün deyimiyle “Bizim medeniyet eserlerimizin ve kültür kıymetlerimizin adeta imbikten geçmiş, numunelerini vermiş ve yapıcı gücümüzün en yüksel sembolü haline gelmiş Osmanlı Devleti’nin başarısındaki sır”, bugün dahi tam olarak çözülememektedir. Zira yetmiş iki millete kendini sevdirmek ve onları yüz yıllarca huzur ve refah içerisinde idare etmek öyle kılıçla, topla, tüfekle, akça ile olacak işler değildi. Peki nasıl ... Devamını Oku »

Süleyman Şah Türbesi

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılları oldukça karanlıktır. Beyliğin ilk yıllarında yazılmış bir Türk tarihi yoktur. Özellikle de  Osman Gazi’nin ilk dönemiyle Ertuğrul Gazi ve ondan önceki dönemler söylencelerden ibarettir. Osmanlı kökenli tarih yazıcılarına ait varlığı bilinen en eski Osmanlı Tarihi, (söylencelere göre) Orhan Gazi’nin imamı İshak Fakih’in oğlu Yahşi Fakih’in “Menâkibnâmesi” dir. (Söylencelere göre) Yahşi Fakih, babasından duyduklarıyla yaklaşık 1405’te bir ... Devamını Oku »

Süleyman Şah Kimdir?

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin dedesidir. Süleyman Şah, tam adı Süleyman Şah Kaya Alpoğlu’dur. Ertuğrul Gazi oğludur. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin (Osman Bey)dedesidir. Soyu Oğuzların Kayı boyundan gelmektedir. Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın Orta Asya’daki istilâsı üzerine, Oğuzların Bozok kolundan Kayı boyu 13. yüzyılda Türkistan’dan batıya doğru göç etmeye karar vermiştir. Türkistan’dan 50.000 hane ile Kuzey Kafkasya üzerinden Doğu Anadolu’ya ... Devamını Oku »

Ertuğrul’un iktidar dönemi ve ölümü

Ertuğrul Gazi iktidarının ilk dönemlerinde kendisine tabi olanlarla beraber Eyyubî- Artuklu topraklarında bir müddet vakit geçirip, Ahlat civarına konup, buradan da Alaaddin Keykubad’ın hizmetine girmek üzere batıya yönelmiştir. Sultan Alaaddin, Kayı’yı Ankara civarına yerleştirdi. Burada kaldıkları müddet zarfında gaza ile meşgul oldular. Ankara’da kaldıkları müddet zarfınca etrafına Türk’ten ve diğer Müslüman unsurlardan birçok kimse toplanmaya başladılar. İleride kurulacak Osmanoğullarının temel ... Devamını Oku »