Osmanlı Tarihi

Osman Gazi’nin şahsiyeti.

  Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Bey, annesi ise Hayme Hatun’dur. 1258 yılında Söğüt’te doğdu . 1281 yılında 23 yaşında iken aşiretin başına geçti.Kısa sürede gerçekleştirdiği fetihlerle aşiretin başına geçti. Kısa sürede gerçekleştirdiği fetihlerle aşiretini beyliğe çevirdi. Kırk beş yıl hüküm sürdü. Bursa’nın fethi sırasında vefat ederek burada Gümüşlü Kümbet denilen yere defnedildi. Orhan Bey’den başka Alaaddin, Ali, Pazarlu, Çoban, Melik ... Devamını Oku »

Yıldırım Bayezid Han’ın Düğünü

Germiyan Beyi Süleyman Şah oğlu Yakup Bey’i huzuruna çağırdı: Kendisine çeşitli konularda nasihat ettikten sonra: ‘’Oğul! Bu Osmanoğulları dini güçlü kılmada, İslam’ın hizmetinde çok ileri gittiler. Görünüşe göre sonu hayırlı olan saltanatları da uzun süre devam edecektir. Onlara güvenmek ve bağlılık iyi sonuçlar sağlar. Can bedende iken, ömürden geri kalan kısa günlerde bu soylu aile ile hısımlık kurmak dostluk ve ... Devamını Oku »

İstanbul Kuşatmaları

İstanbul kuşatmaları Anadolu’da işleri yoluna koyan Yıldırım Beyazid Han bütün Müslümanların ideali durumundaki İstanbul üzerine yürüdü. Yeni Bizans İmparatoru Manuel’e rahat yaşamak istediği takdirde, şehrin kapılarını kapayıp içeride istediği gibi saltanat sürebileceğini, ancak şehir haricinde ne varsa kendisine ait olduğunun kabulünü, İstanbul’da yaşayan Türkler için bir cami inşasını ve bir mahkemenin kurulmasını istedi. İşte bu taleplerin geri çevrilmesi üzerine Osmanlı ... Devamını Oku »

Alaadind Paşa’nın tavsiyeleri

  Bizdedir fakr ü fena şahım mülk ü makam, mal sende Beka yoktur bu dünyada, gece gündüz istesek de. Saltanatı kardeşi Orhan Bey’e bırakan ve bir kenara çekilmeyi uygun bulan olgun, bilgili, uzak görüşlü, ince ve nükteli sözleriyle, tatlı dilli Alaaddin Paşa, İzmit’in fethini kutlamak üzere payitahta geldi. Himmeti yüce padişaha saygı ve bağlılığını arz ettikten sonra gönlünden geçenleri bir ... Devamını Oku »

Orhan Gazi’nin Şahsiyeti

  1281 yılında doğan Orhan Gazi’nin babası Osman Gazi, annesi Bala Hatun’dur. 1326’da saltanata geçmiş 37 yıl saltanat sürmüştür. Bursa’da Tophane semtinde babasının türbesinin yanında kendisi için yaptırdığı türbede medfundur. Süleyman, Murad, İbrahim, Halil ve Kasım adlarında beş oğlu olmuştur. Bunlardan Kasım ve Süleyman babalarının sağlığında vefat etmiştir. Orhan Gazi uzuna yakın orta boylu, yakışıklı, tatlı mavi gözlü, kumral sakallı, ... Devamını Oku »

Oğul! Biz yolun sonuna geldik

  Oğlu Murad Bey’in Rumeli’de akıncı beylerinin başına geçerek duruma hakim olması ve 1361’de Edirne’yi fethi Orhan Gazi’yi ruhen rahatlandırdı. Nice yılların verdiği sıkıntı ve üzüntünün baskısıyla bunalan bedeni ise günden güne kuvvetten düşüyordu. Son demlerinin yaklaştığını hissediyordu. Gözünün nuru, salatnatın direği Murad’ını bir kez daha huzuruna çağırdı. Murad Han, din yolunda dövüşenlerin sultanı, sevgili babasını ziyaret için acele Bursa’ya ... Devamını Oku »

Gazi Süleyman Paşa’nın Fetihleri

  Şehzade Süleyman Paşa, Rumeli’ye geçmeyi kararlaştırdığı vakit, adeti olduğu şekilde duası makbul olanlardan yardım dileğinde bulunmuştu. Manevi durakların başındakilerden Mevlana Celaleddin Rumi’nin halifelerinden birisi tam hareket esnasında yanlarına geldi. Şehzade ile görüşüp ona bir Mevlevi külahı hediye edip hayır duada bulundu. Selametle Rumeli’ne ayak basıp kaleler fethine başlayan şehzade bu başlığı güzel kokularla bezeyip süsledi. Ayrıca ona benzer altın ... Devamını Oku »

İncitme Gel Dervişleri

  Orhan Gazi girdiği illerde; garipleri, dervişleri arar sorardı. Devletin manevi liderlerinden Geyikli Baba ile arasında geçen bir hadise onun, devrindeki alim ve şeyhlere olan saygı ve sadakatini göstermesi açısından mühimdir. Nitekim İnegöl yöresinde, Keşiş dağı aralığında hayli derviş bulunduğunu işitti. Oradaki baba dostu Turgut Alp’e haber saldı. Turgut Alp ihtiyarlamıştı. Bir adam yolladı. Adam dedi ki: ‘’Turgut Alp’in selamı ... Devamını Oku »

Alaaddin Paşa’nın Tavsiyeleri

Bizdedir fakr ü fena şahım mülk ü makam, mal sende Beka yoktur bu dünyada, gece gündüz istesek de.   Saltanatı kardeşi Orhan Bey’e bırakan ve bir kenara çekilmeyi uygun bulan olgun, bilgili, uzak görüşlü, ince ve nükteli sözleriyle, tatlı dilli Alaaddin Paşa, İzmit’in fethini kutlamak üzere payitahta geldi. Himmeti yüce padişaha saygı ve bağlılığını arz ettikten sonra gönlünden geçenleri bir ... Devamını Oku »