Diriliş Ertuğrul – 31.Bölüm

Paylaşmak güzeldir

Toydan red oyu çıkan aErtuğrul çok sinirlenir, alplarının yanına gelir ve Can evimizden vurulduk, der.
Aytolun yine ortalığı karıştırır. Selcan da ona göz dağı verir.
Selcan: Senin ne ikiyüzlü bir yılan olduğunu bilmez miyim sanırsın?
Gökçe ablasına inanmaz ve ona hakaret içeren sözler syler
Selcan: Bundan sonra o dilini yut, yut ki biz de rahat nefes alalım.

Halime ertuğrulun yanına gelir, toyda olanları duydum
Ertuğrul: Sen merak etmeyesin, bozkırda rüzgar her zaman eser.
Halime Ertuğrul’a, sırrını açığa vurduğunu söyler ,
Ertuğrul: Eğer şehit olmamdan korkarsan bir daha beni görmeyesin, er diye yüzüme bakmayaın, der atına atlar ve gider.
onun gidişini gören Hayme Ana hüzünlüdür.
Selcan otağına gelir ve Gökçe’nin ona söylediği sözleri hatırlayarak ağlamaya başlar.

Kokrut Bey, Deli Demir’in oyunu sorgular. Deli Demir, benim oyumun ne önemi var, der.
Tuğtekin; eli pusat tutmayana nasıl bey denir.
Deli Demir: Pusat Yürekle tutulur Tuğtekin, sen bu zamana kadar bunu öğrenemediysen vay haline, der.
Tuğtekin hiddetlenir. Gündoğdu onu sakinleştirir. Korkut Bey Ertuğrul’un ne yapacağını sorar.
Gündoğdu: O şimdi deli bi tay gibidir. O deli tay koşacak koşacak ya hedefe ulaşacak ya da patlayacak, demem o ki su kaar yolunu bulur
bizim daha önemli işlerimiz vardır, kış kapıda yiyecek temin etmemiz lazım.
Korkut Bey ticaret işini Gündoğgu’ya verir.

Tuğtekin annesinin mezarına gelir ve onunla dertleşir. Bu sırada Gökçe gelir ve yalnız konuşmak istediğini söyler.
Gökçe Tuğtekine annesinin neden öldüğünü sorar, o da birden öldüğünü söyler.
Gökçe: Ertuğrul’un yanında yürü, Ertuğrul yanında yürüdüğü insanları yarı yolda bırakmaz, der.
Tuğtekin hiddetlenir ve bağırmaya başlar.
Tuğtekin: Ertuğrul için obamı yakamam, bir daha bana ondan bahsetme, der.
Selcan’ı ağlarken gören Gündoğdu nedenini sorar. Dayına da Tuğtekin’e de fazlaca itimat edersin, ikisi de Aytolun’un ağzına bakar da sen görmezsin.
Gökçe’yi de kendi aralarına almak isterler.
Gündoğdu: Gökçe senden uzaklaşıp Aytolun’a yaklaştığı için böyle dersin, vesvesselerini de kendine sakla, daha önemli işlerim var, der.

Ertuğrul yolsa Kocabaş ile karşılaşır.
Kocabaş: atım ürküp üstünden attı beni, der
Ertuğrul atından iner, ama kocabaşın çenesi durmaz ertuğrula söylenir, ertuğrul onu tek eliyle aşağaya alır ve bundan sonra üstünde duramayacağın atlara binme, der.

Alpler Ertuğrul’un son durumunu Deli Demirden öğrenir ve Hayme Ananın red oy kullanmasına akılları ermez. siz de beyimin etkisi altındasınız bir tek hatanız beyimize döner.
Abdurrahman ise pusatlarını Tuğtekinin alplerine verir. İhanet edip etmediğin anlaşılana dek kafesli çadırda kalacaksın.
ya ıspatlanamazsa.
kafesli çadırdan ceseti çıkar. der demez bizim alpler turgut doğan ve abdurrahman tuğtekinin alpleriyle kavgaya tutuşur ve onları haşat ederler.
Deli Demir onları durdurur.
Tuğtekinin alpleri, bunun bedelinin ödeyeceksiniz, der.
Deli Demir: asıl savaş şimdi başladı, der.
Adurrahman gitmeye karar verir, doğan nereye giye sorar
Abdurrahman: gitmem gereken yere, der.

Gökçe Halimenin çadırına gelir ve ona hesap sorar, alp karısı olmak kolay değil demedik mi?
Halime: hala geçmedi mi kinin, bana karşı nefret dolusun, der.
Gökçe: umrumda değilsin halime, ne varlığın ne yokluğun, ben ertuğrula ne ettiğini derin sana, otur da düşün.

Abdurrahmanı kafesli çadıra koyarlar.

Ertuğrul atıyla dertleşir; kartalı vuran ok kendi tüyünden yapılırmış, anam kardaşım, yarim bana dur dediler, zalime dik kdurma mazluma umut olma dediler, büyük hayaller kurma dediler.
ben ne dedim; zalime boyun mu eğicez. Süleyman Şah oğlu boyun eğmez, eman dilemez.

Hamza noyanı kayıların başına bişey gelmemesi için uyarır,
Noyan: Moğollar burda kalmaz biz gittikten sonra burayı sen idare edeceksin, bey olacaksın, der.

Noyanın kulağına Ertuğrulun son durumu gelir ve hamzaya obada yangın var ve bunu söndürmek gerekir, der.
Hamza sürüye bi zarar gelmemesini ister. Noyan da tamam der.

Hayme ana halimenin yanına gelir. Ertuğruldan haber var mı der, halime yok der. çocukken de böyle, istediğini elde edinceye kadar uğraşır bizi de ikna ederdi.
Bu gün gözlerindeki intikamı gördüm, onca zulme kimse dayanamazken o dimdik geldi. ona eman verseydim, onu moğolun önüne atsaydım, ekin gibi bbiçiileceklerdi.
benim yüreğim bunu kaldıramaz halime.
Halime: ben de çok korktum.
Hayme ana: ahali tedirgin, inşallah Sultan Alaattin ordusuyla birlikte bir an önce yardımımıza gelir.

Tuğtekin ertuğrulun alplerini talimhaneye çağırtır. Alpler giderler.
Tuğtekin: Size haddinizi bildirmenin zamanı geldi, itaatten anlamayan başı bozuk adamlarsınız.
Turgut: Ertuğrul beyim vazifesine dönene kadar altık alp değiliz.
Tuğtekin alplerine kılıç çektirir, Gündoğdu buna engel olur ve gitmelerine izin verir. İki yiğit tuğtekinin alplerini yara yara giderler.

ertuğrul geyiklinin yanına gelir ve dertleşir. durumu anlatır. Hoş bir hasbihal ederler.
Ertuğrul: abdurrahman noyanın adamı olacak, onu oraya ulaştır geyikli, sen her yokuşu çıkarsın geyikli.
Geyikli: çıkana bak çıkana, tuzakları bozana bak bozana
Ertuğrul: Eyvallah

Noyan Hamzaya gelecek planlarını anlatır. ertuğrulu anadolunun hakimi yapmak için kaçırdıklarını söyler ama şimdi sen çıktın karşıma, der.

Tuğtekin delirir, Aytolun onu teskin eder, ertuğruldan da alplerden de kurtuldun, öfken zaferini görmene bile engel olmuş, der.
Tuğtekin: sen buna zafer mi dersin ana
Aytolun: zafer seni hedefine götüren herşeydir bunu sakın unutma, imdi bu zaferi Gökçe ile taçlandırmanın vakti geldi.

Hayme ana alpliği bırakan turgut ve doğana kızar. Alpler af dilerler ama beyleri olmadan yapamayacaklarını söyler.

Hayme ana Deli demiri de susturur.
Ertuğrul obaya döner ve Artuk beyin yanına pansumana gider.

Ertuğrul gündoğdunun yanın gelir. GÜndoğdu, Ertuğrul’un alplarının yaptıklarını anlatır. bizi rezil ettiler, der.
Ertuğrul büyük bir tehtit altında olduğumuzu, bunu görmesini söyler.
GÜndoğdu: kazığını kır karının yanında otur, senin üyüzünde gün görmedi kızcağız, biz kış huzur gelsin obaya, der ve gider.

Ögedaya tabii olmak için Noyana gelen beyleri dinler, beyler Noyana karşılığnda ne istediğini sorar.
Noyan: Herkes mutlu olacak der.
ve kafası kanlı ulu bilge yerinde kalkar ve o iğrenç dansını yapmaya başlar. Dansla birlikte Noyan yerinden kalkarak biat etmek için gelen adamların hepsini öldürür.
Noyan: Şimdi beylerini şahlarını satanlar Noyanı daha çabuk satarlar, der.
Noyan: biz ayağımıza geleni değil bizim istediğimizi bey yaparız.Kıymetini iyi bilesin Hamza.

Ertuğrul obaya gelir, halime odadan çıkar. Hayme ana: bana kırgınsın bilirim, benimle bişey paylaşmazsın bu beni daha çok incitir, der.
Ertuğrul: sana nasıl kırılırım ana, der.

Hayme Ana: Bu elinle hem kendini hem obanı ateşe atmanı nasıl göze alırdım. ben annenim beni anlar.
Ertuğrul: analık hakkı da beylik de sendedir, bize biat etmek düşer. Lakin ben bildiğimi yapıcam ana. Merak etme senin karşına çıkmicam, sen de benim karşıma çıkmicaksın.
Lakin bu obada yerim yok der, başımı alır çıkarım, bunu bilesin, der.

Kocabaş ertuğrulu takip eder.
Ertuğrul alplerinin yanına gelir. Durumu değerlendirirler, madem sonuna kadar beraberiz o zaman hazır olun. ilk işimiz abdurrahmanı kafesten kaçırmak olacak. yalnız kedi kaçmış şgibi görünmeli.
Deli Demir, benden ne istersin der.
Ertuğrul: bana öyle bir şey yap ki çolak elimi unutayım.
Deli Demir: sana öyle bişey yapıcam ki öcümüzü onunla alacaksın.
ve kocabaş tüm bu konuşulanları duyar.

Kocabaş takipe devam eder, ertuğrul abdurrahmanın yanına gelir, onu kurtaracaklarını söyler. seni hapse atmaları iyi oldu, Noyana biat etmen daha inandırıcı olur, der.
Kafesten çıkınca ertuğrul kocabaşa ters köşe yapar ve kocabaşın boynuna yapışır.
Ertuğrul: tasmanın sahibine söyle bi dahakine Ertuğrul canımı alacakmış, der ve otağa gelir.

otağa gelen hayme ana ve halime Gökçe il ertuğrulu konuşurken görünce şaşırırlar.

Kocabaş Aytoluna gelir ve gördüklerini bir bir anlatır. Ertuğrulun bi haltlar karıştırdığını söyler.
Aytolun da ona git bunları gündoğduya anlat gözü açılsın, der. (gatmnem gadın)

Ertuğrul halimeye kimse nereye gittiğimi bilmeyecek, sen de, der.
Halime: yüreğime taş basıp bekleyecem.
Ertuğrul: Sabrın sonu selamettir.
halime: ağabeyinle konuman gerek, Selcan da çok dertli, der ertuğrul da tamam konuşucam der ve uyurlar.

Noyan Hamzayı sınava tabii tutar.
Hamza paraları alır ve gider.

Korkut bey obada ertuğrulu görür birlikte yürümeye başlarlar.
Korkut bey: obanın hali senin içini yakar bilirim. ama unutma ben senin dayınım, siz benim canımdan bir parçasınız. gocunacak bir şey yok, şifanı bulup aramıza dönesin, der.
Ertuğrul: bu topraklarda yaşamak istiyorsak bedel ödemeliyiz, bu topraklar kan dökmeden bize yar olmaz, der.

GÜndoğdu tüccar ahmetle görüşmeye gider, ticaret harici bazı bilgiler de verir tüccar, moğollar kışın da durmamakta, cami kilise demeden her yeri kayıp yıkmaktadırlar.
TÜccar ahmetin bu sözleri GÜndoğdu’ya Erttuğrulun toyda konuşmalarını hatırlatır ve endişeye kapılır.

Kocabaş ticaret dönüşü Gündoğdu’ya gördüklerini anlatır. Ertuğrul’un bi işler çevirdiğini söyler. Gündoğduyu iyice gaza getirir Allahın moğolu. ne güzel yola gelmişti.
GÜndoğdu obaya döner ve ertuğrula hesap sorar, sen ne yapmak istersin diye.
Ertuğrul: tuğtekinin köpeği mi söyledi sana, bütün gece peşimde dolaştı.
GÜndoğdu: ne yapmak istersin.
Ertuğrul: Moğol tehlikesini engelleyebiliriz ağabey, onlara giden yiyecek yollarını kesersek onları alt edebiliriz.
GÜndoğdu: sonra üzerimize gelirler ve bizim onlara atacağımız bir tek ok var onu da Sultan Alaattin geldiğinde hep birlikte kullanacağız.
Ertuğrul: bunu başarabiliriz ağabey, der ve planlarını anlatmaya başlar. Gündoğdu Ertuğrul’u dinler dinler sonra
Gündoğdu: Nice canlar yitip gidecek, sen kan dökmek isteyen bir şeytansın der ve Ertuğrul’a bi osmanlı tokadı atar.
Ertuğrul: Sana kim olduğunu hatırlatacaksa beni yıkana kadar vur ağabey.
bir tokat daha bi daha bi daha ve Ertuğrul yere yıkılır.
Ertuğrul: Hatırladın mı? der. bi tokat daha yer.Ve 31. bölüm sona erer.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.